Ceník

Ceník        
                 
Ceník autoškoly a školícího střediska je platný od 1. 1. 2019 .
                 
Ceny výcviku – skupina AM, A1, A2, A
             
skupina AM       6 000 Kč        
skupina A1       7 000 Kč        
skupina A2       8 000 Kč        
skupina A       8 000 Kč        
Rozšíření: výcvik A1/A2     5 000 Kč        
Rozšíření: výcvik A1/A     6 000 Kč        
Rozšíření: výcvik A2/A     4 500 Kč        
Po 2leté praxi doplňková zkouška z A1-A2-A       2 000 Kč        
                 
Ceny výcviku – skupina B                
skupina B       9 000 Kč        
skupina B96       1 600 Kč        
skupina B+E       6 000 Kč        
skupina A2+B       13 000 Kč        
skupina RA1/A+B       12 000 Kč        
skupina A+B       13 000 Kč        
                 
Ceny výcviku – skupina C                
skupina C       12 000 Kč        
skupina C+E       7 000 Kč        
                 
Ceny výcviku – skupina D                
skupina RB/D       30 000 Kč        
skupina RC/D       14 000 Kč 17 000 Kč      
                 
Přezkoušení při navrácení ŘP                
skupina A       2 000 Kč + 700,- Kč MěÚ zkouška      
skupina B       2 000 Kč + 700,- Kč MěÚ zkouška      
skupina C, CE       3 000 Kč + 700,- Kč MěÚ zkouška      
skupina D       3 500 Kč + 700,- Kč MěÚ zkouška      
skupina B+E       2 000 Kč + 700,- Kč MěÚ zkouška      
                 
Školení profesní                
Pravidelné školení řidičů 7 hod.       600 Kč        
Pravidelné školení řidičů 35 hod.       3 000 Kč        
Vstupní školení 140 hod.       13 000 Kč ( při počtu 2 a více )      
Vstupní školení 280 hod.       45 000 Kč        
Vstupní školení 45 hod. RzC/D       9 000 Kč        
Vstupní školení 45 hod. RzD/C       9 000 Kč        
                 
Školení referentů       150 Kč        
                 
Kondiční jízdy                
skupina AM, A1, A2, A       250 Kč        
skupina B       250 Kč        
skupina C, CE       500 Kč        
skupina D, DE       700 Kč